Veelgestelde vragen over corona en antwoorden

U heeft vast vragen over hoe Valuas Zorggroep omgaat met corona. In de basis volgen we de landelijke richtlijnen en de adviezen van de experts. We schakelen mee waar nodig. Soms verschillen richtlijnen per locatie omdat deze per veiligheidsregio kunnen verschillen. Wilt u onze meest recente richtlijnen doorlezen, klik dan hier. Deze richtlijnen worden regelmatig geüpdatet.

Wij hebben voor u de meestgestelde vragen en antwoorden, bijvoorbeeld over de bezoekregeling, aanmeldprocedure, rondleidingen en inhuizen, op een rij gezet.

Zijn de Valuas locaties open voor bezoek?

Onze locaties zijn open voor bezoek. De huidige omstandigheden in Nederland vragen om specifieke bezoekers richtlijnen te hanteren. Binnen Valuas hanteren we de richtlijn dat elke bewoner twee vaste bezoekers kan ontvangen. Dagelijks kan één van de twee op bezoek komen. Er wordt gevraagd om het bezoek vooraf in te plannen.

Mag ik langskomen voor een rondleiding?

Een afspraak voor een rondleiding is altijd mogelijk. U bent van harte welkom. Wel vragen wij u om de rondleiding uit te stellen als uw griepklachten heeft. Tijdens de rondleiding moet u een mondneusmasker dragen en wij bieden u een (vrijblijvende) sneltest aan.

Moet ik op corona getest zijn om op bezoek te komen?

Dat is niet verplicht. Natuurlijk is het veiliger wanneer u kort voor uw bezoek negatief getest bent door de GGD. Wij bieden u bij aankomst een (vrijblijvende) sneltest aan: een negatieve uitslag op de sneltest is nooit zeker, een positieve uitslag is dat wel.

Wat is de coronaprocedure wanneer ik bij Valuas kom wonen of verblijven?

Wanneer u bij ons komt wonen of verblijven, vragen wij u vooraf of u gevaccineerd bent. Indien u niet gevaccineerd bent vragen wij u om een negatieve testuitslag op het coronavirus. Wij kunnen zelf de test bij u afnemen op de dag dat u bij ons komt verblijven. Om zeker te zijn dat u niet besmet bent, vragen wij u om de eerste vijf dagen in quarantaine te blijven op uw kamer/studio.

Hoe zit het met vaccineren van bewoners en medewerkers?

Onze medewerkers zijn uitgenodigd om zich te laten vaccineren en 90% van hen heeft de eerste en de tweede vaccinatie reeds ontvangen. 

De bewoners van een Valuas locatie worden gevaccineerd via de huisartsen dienst. De overheid geeft de volgorde in de regio’s aan wanneer bewoners gevaccineerd worden. Bewoners worden op hetzelfde moment gevaccineerd. Op dit moment hebben de bewoners van De Vermeer en De Meerlhorst de eerste vaccinatie ontvangen. Binnenkort volgen Het Witte Huis en Villa Oranjepark. Elke bewoner of diens vertegenwoordiger wordt vooraf om toestemming gevraagd. Er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd voor verwanten over het vaccin en de vaccinatieprocedure.

Welke regels en richtlijnen volgt Valuas?

Wilt u onze meest recente richtlijnen doorlezen, klik dan hier.

De richtlijnen zijn opgesteld op basis van de afspraken binnen de veiligheidsregio’s (GHOR en RONAZ). Vervolgens zijn de richtlijnen afgestemd met de medisch adviseur infectiepreventie, de locatiemanagers, de cliëntenraad en onze verpleegkundige adviesraad.

Moet ik als bewoner op mijn kamer blijven? Of mag ik naar buiten?

U hoeft niet op uw kamer te blijven en u mag natuurlijk naar buiten. Volg daarbij wel altijd de omgangs- en veiligheidsregels.

Mag ik bij anderen op bezoek binnen en buiten de locatie?

U kunt elkaar bezoeken met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Gaat u op bezoek buiten de locatie, bijvoorbeeld naar familie of naar de kerk, dan verblijft u daarna veiligheidshalve vijf dagen in quarantaine. Deze veiligheidsmaatregel is in het belang van alle bewoners.

Stel dat ik als bewoner griepverschijnselen heb of me gewoon niet lekker voel?

Het is van groot belang dat u dit direct meldt. U zal dan onmiddellijk worden getest (eerst een sneltest en daarna een PCR-test). Tot de uitslag van de PCR-test bekend is worden veiligheidsmaatregelen getroffen om mogelijke verspreiding te voorkomen. Ook bij klachten die niet op griep lijken moet u zich melden.

Kan ik fysiotherapie krijgen?

Alle noodzakelijke behandelingen en dus ook die door de fysiotherapeut, gaan gewoon door. Wel zal de behandelaar extra voorzorgsmaatregelen treffen om u en zichzelf te beschermen. Op het moment dat u besmet bent wordt de fysiotherapie tijdelijk opgeschort.

Als ik corona heb gehad maar niet meer ziek ben, mag ik dan komen?

U bent van harte welkom. Nadat u corona hebt gehad heeft het geen zin om u opnieuw te laten testen want de test kan nog geruime tijd positief uitwijzen. Van groot belang is dat er minimaal een week tussen de eerste positieve test en uw bezoek zit en u minimaal 72 uur klachtenvrij bent.

Neem contact met ons op voor al uw vragen

Wij staan u graag persoonlijk te woord.

Valuas nieuws

Covid 19 informatie

Onze locaties zijn open voor bezoek. Binnen Valuas kunnen volledig gevaccineerden bewoners weer bezoekers ontvangen. De meest recente Valuas COVID-19 richtlijnen leest u hier. Ook kunt u telefonisch terecht bij onze locaties voor informatie over de meest recente bezoekregeling.

Wanneer u bij ons komt wonen of verblijven, vragen wij u vooraf of u gevaccineerd bent. Bent u volledig gevaccineerd dan hoeft u niet in quarantaine. Bent u nog niet gevaccineerd, dan vragen wij u om de eerste vijf dagen in quarantaine te blijven op uw kamer of appartement. U wordt dan op dag vijf nogmaals getest. 

Om de 1.5 meter regel in de Valuas huizen te kunnen blijven hanteren, kan het voorkomen dat wij u vragen om op een ander moment onze locatie te bezoeken. Wij danken u alvast voor uw begrip.

Deze melding verdwijnt na 10 seconden automatisch uit beeld.