Boarnsterhim State biedt kwalitatief hoogwaardige zorg

Wonen

Ouderen die, om welke reden dan ook, zorg en begeleiding nodig hebben en een plek zoeken waarbij zij het leven kunnen blijven leiden dat zij gewend zijn, kiezen voor wonen bij Boarnsterhim State. Boarnsterhim State is een thuis. Het is sfeervol, veilig en tevens gezellig.

Deskundige en hartelijke medewerkers geven kwalitatief hoogwaardige zorg en aandacht aan zowel mensen met geheugenproblematiek als mensen met een somatische of gecombineerde zorgvraag.

Er wordt een volledig zorgpakket geboden van basiszorg, geindiceerde zorg en particuliere zorg.

Basiszorg: Onder basiszorg verstaan wij de onplanbare zorg en 24-uur zorg in de nabijheid. Het zorgteam is 7 dagen per week, 24 uur per dag in huis aanwezig om de onplanbare zorgmomenten en begeleiding te bieden. Deze basiszorg is inbegrepen in de woon- service kosten.

 

Geindiceerde zorg: Voordat een bewoner bij Boarnsterhim State komt wonen zal de verpleegkundige samen met de bewoner en de familie dieper ingaan op de zorgindicatie die van toepassing is. Boarnsterhim State biedt zorg binnen de domeinen WLZ (VPT en MPT), ZvW en WMO.

Particuliere zorg: Aanvullende zorg welke u zelf financiert. Mocht een bewoner (tijdelijk) behoefte hebben aan meer zorg of begeleiding dan kan er extra zorg ingekocht worden.

De medische zorg vindt plaats onder de regie van de huisarts en onder regie van de specialist ouderengeneeskunde.

Wij kunnen ook behandeling bieden binnen de V&V, want er is op elke locatie een samenwerking met een (lokale) SO-arts en tandarts. De organisatie heeft de WTZi erkenning voor behandeling.

Zorghotel

Boarnsterhim State biedt diverse mogelijkheden voor tijdelijk verblijf (Zorghotel). Ouderen kunnen terecht voor een korte of langere logeerperiode. Het kan gaan om overbruggingszorg (WLZ), herstelzorg (ELV laag- en hoogcomplex) en respijtzorg voor ouderen om te herstellen van een ziekenhuisopname, om bij te komen van een moeilijke thuissituatie of om mantelzorgers te ontlasten. U kunt hierbij denken aan spoedopvang en geplande opvang.

Het is tevens mogelijk om in Boarnsterhim State te revalideren onder professionele begeleiding. Bovendien biedt Boarnsterhim State palliatieve zorg voor ouderen die 24-uurs professionele zorg en begeleiding nodig hebben in de laatste levensfase. De zorg en begeleiding vindt plaats onder betrokken regie van de palliatief verpleegkundige in samenwerking met de Specialist Ouderengeneeskunde.

Mantelzorg

De mantelzorger is dé spil in de zelf- en samenredzaamheid van de cliënt en is daarmee de onlosmakelijke schakel naast de professional in de eigen regie in het gehele zorg- en dienstverleningsproces van de individuele cliënt. Professionele zorg ondersteunt de mantelzorger in praktische en emotionele zin onder het motto ‘Samen maken wij ons sterk voor het welzijn van de cliënt’.

Thea Poepjes
Wilt u meer informatie, contact of een bezichtiging inplannen bij Boarnsterhim State?

Vul dan dit formulier in of neem contact op met ons team via +31(0)566-631294

Contactformulier van Boarnsterhim State

  • Contactgegevens*

Onze moeder heeft het al jaren heel erg naar haar zin.

Dochter bewoonster, Boarnsterhim State
Neem direct contact op

Stel hier uw vraag

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Geen titel