Het Witte Huis biedt hoogwaardige zorg

Wonen

Ouderen die zorg en begeleiding nodig hebben en een nieuwe woonplek zoeken om zoveel mogelijk het leven kunnen blijven leiden dat zij gewend zijn, kiezen voor wonen in Het Witte Huis. Het is er sfeervol, veilig en tevens gezellig. Het Witte Huis in Oegstgeest heeft 25 schitterende appartementen. Er is ruimte voor mensen met geheugenproblematiek, een somatische of gecombineerde zorgvraag. Er wordt een volledig zorgpakket geboden.

Tijdelijk verblijf

Het Witte Huis biedt mogelijkheden voor tijdelijk verblijf. Het kan gaan om overbruggingszorg (WLZ), herstelzorg (ELV laag- en hoogcomplex) en respijtzorg. Het Witte Huis biedt ook  palliatieve zorg. Dit vindt plaats onder regie van de palliatief verpleegkundige in samenwerking met de Specialist Ouderengeneeskunde.

Ga naar Valuaszorghotels.nl

Helmi Verplancke
Meer te weten komen over Valuas Zorggroep?
Wij staan u graag te woord.