Residence Haganum biedt hoogwaardige zorg en service

Bijzonder is dat wij ons hierbij op de brede groep ouderen richten. Residence Haganum selecteert niet op de oorzaak/reden van de zorgvraag.
De bewoner kiest zélf voor Residence Haganum.

Wonen

Ouderen die, om welke reden dan ook, zorg en begeleiding nodig hebben en een plek zoeken waarbij zij het leven kunnen blijven leiden dat zij gewend zijn, kiezen voor wonen in Residence Haganum. Residence Haganum is een thuis. Het is sfeervol, veilig en tevens gezellig. Deskundige en hartelijke medewerkers geven kwalitatief hoogwaardige zorg en aandacht aan zowel mensen met geheugenproblematiek als mensen met een somatische of gecombineerde zorgvraag. Er wordt een volledig zorgpakket geboden van basiszorg, geïndiceerde zorg en particuliere zorg.

Basiszorg:
Onder basiszorg verstaan wij de onplanbare zorg en 24-uur zorg in de nabijheid. Het zorgteam is 7 dagen per week, 24 uur per dag in huis aanwezig om de onplanbare zorgmomenten en begeleiding te bieden. Deze basiszorg is inbegrepen in de woon- service kosten.

Geindiceerde zorg:
Voordat een bewoner bij Residence Haganum komt wonen zal de verpleegkundige samen met de bewoner en de familie dieper ingaan op de zorgindicatie die van toepassing is. Residence Haganum biedt zorg binnen de domeinen WLZ (VPT en MPT), ZvW en WMO.

Particuliere zorg:
Aanvullende zorg welke u zelf financiert. Mocht een bewoner (tijdelijk) behoefte hebben aan meer zorg of begeleiding dan kan er extra zorg ingekocht worden. De medische zorg vindt plaats onder de regie van de huisarts en onder regie van de specialist ouderengeneeskunde. Residence Haganum kan ook behandeling bieden binnen de V&V, want er is op elke locatie een samenwerking met een (lokale) SO-arts en tandarts. De organisatie heeft de WTZi erkenning voor behandeling.

Zorghotel

Residence Haganum biedt diverse mogelijkheden voor tijdelijk verblijf (Zorghotel). Ouderen kunnen terecht voor een korte of langere logeerperiode. Het kan gaan om overbruggingszorg (WLZ), herstelzorg (ELV laag- en hoogcomplex) en respijtzorg voor ouderen om te herstellen van een ziekenhuisopname, om bij te komen van een moeilijke thuissituatie of om mantelzorgers te ontlasten. U kunt hierbij denken aan spoedopvang en geplande opvang.

Het is tevens mogelijk om in Residence Haganum te revalideren onder professionele begeleiding. Bovendien biedt Residence Haganum palliatieve zorg voor ouderen die 24-uurs professionele zorg en begeleiding nodig hebben in de laatste levensfase. De zorg en begeleiding vindt plaats onder betrokken regie van de palliatief verpleegkundige in samenwerking met de Specialist Ouderengeneeskunde.

Ellen van Spronsen
Wilt u meer informatie, contact of wilt u een bezichtiging inplannen?

Vul dan dit formulier in of neem contact op met ons team via +31(0)70-3184900

Contactformulier van Residence Haganum

  • Contactgegevens*

Neem direct contact op

Stel hier uw vraag

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Geen titel