Kosten & Financiering

Geheel verzorgd wonen kan bij Villa Oranjepark vanaf € 4.000,00 per maand. De prijs hangt onder meer af van de afmetingen van het appartement en de ligging.

Woon-servicekosten

De 14 appartementen in Villa Oranjepark verschillen in grootte tussen 20m2 en 45m2 en bieden een veilige, prettige leefomgeving door de 7×24-uurs zorggarantie en het brede aanbod aan welzijns en servicediensten. Geheel verzorgd wonen kan bij Villa Oranjepark vanaf € 4.000,00 per maand. De prijs hangt onder meer af van de afmetingen van het appartement en de ligging. Er zijn meerdere appartementen beschikbaar voor bewoning door een echtpaar.

De zaken die zijn inbegrepen in de prijs zijn:

 • Huur van het appartement
 • Dagelijkse maaltijden (ontbijt, lunch, diner en tussentijdse versnaperingen)
 • Warme en koude dranken
 • Wasservice (wassen, drogen en strijken)
 • De meeste activiteiten
 • Onderhoudskosten aan het gebouw en tuin
 • Schoonmaakkosten van uw appartement en gemeenschappelijke ruimtes
 • Gas, water en elektra
 • Inboedel en aansprakelijkheidsverzekering

De zaken die niet zijn inbegrepen in de prijs zijn: 

 • Begeleiding extern (buiten de locatie)
 • Gewenste klusjes in het appartement
 • Mee-eten van gasten
 • Stoomgoed
 • Aanvullende diensten op locatie zoals onder meer de kapper, schoonheidsspecialiste, pedicure

Zorgfinanciering; indicaties en leveringsvormen

De inrichting van het zorgteam en de woonservice kosten zijn gebaseerd op cliënten met een langdurige zorgvraag en een indicatie in de vorm van een Volledig Pakket Thuis (VPT). Een VPT omvat geen financiering voor verblijf zoals bij een intramurale WLZ indicatie het geval is, echter is in het pakket wel een bijdrage aan maaltijden en huishoudelijk werk opgenomen. Op verzoek kan een bewoner zorg ontvangen middels een indicatie Wijkverpleging of een Persoon Gebonden Budget (gebaseerd op een WLZ indicatie). In de hoogte van de maandelijks woonservicekosten is er rekening gehouden met de bijdrage die in een VPT aan service wordt toegerekend. Indien het appartement wordt bewoond door een persoon met een andere zorgindicatie dan een WLZ VPT, dan betaalt deze bewoner een servicetoeslag van €450,- per maand.

Valuas verleent de zorg vanuit de domeinen Wet Langdurige Zorg (WLZ), Zorgverzekerings Wet (ZvW), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Valuas werkt in deze domeinen middels eigen contracten met Zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten.

De Wet Langdurige Zorg kent een eigen bijdrage. Woont u in een Valuas huis en heeft u een WLZ indicatie, dan betaalt u de lage eigen bijdrage vanwege ‘Zorg Thuis’. U vindt op hetCAK.nl een rekenmodule waarmee u een inschatting kunt maken wat uw eigen bijdrage zal zijn.

Binnen de zorgverzekeringswet (ZvW) levert Valuas zorg in de vorm van Wijkverpleging, Eerstelijns Verblijf laag complex, Eerstelijns Verblijf hoog complex en Eerstelijns Verblijf Palliatief. Ook hierin volgt Valuas de geldende Nza Beleidsregels.

Binnen het WMO domein verzorgt Valuas Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep en Respijtzorg in de vorm van logeren of tijdelijk verblijf.

Tevens biedt Valuas voor een aantal zorgverzekeraars tijdelijke opvang binnen de functie Zorghotel in de vorm van herstelzorg en respijtzorg.

Naast de geïndiceerde zorg bestaat de kans om rechtstreeks bij Villa Oranjepark (extra) zorg in te kopen, welke niet binnen de indicatie valt. De tarieven die hiervoor gelden zijn de volgende:

 • Persoonlijke Verzorging – basis €  60,24 per uur
 • Verpleging – basis €  78,34 per uur
 • Begeleiding – individueel  €  64,00 per uur

Kosten tijdelijk verblijf

Tevens kunt u bij Villa Oranjepark gebruik maken van onze zorghotelfunctie (tijdelijk verblijf). Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of om uw mantelzorger enige rust te gunnen. Het gekozen appartement wordt door ons volledig ingericht.

Tijdelijk verblijf is mogelijk vanaf € 175,00 per etmaal. Verblijft u middels een Eerstelijns Verblijf indicatie dan betaalt u € 120,00 servicekosten per dag.

Dit huis heeft stijl. Ik voel me bevoorrecht om hier te mogen wonen.

Bewoner Villa Oranjepark
John staat u graag te woord
Wilt u meer informatie, contact of wilt u een bezichtiging inplannen?

Vul dan dit formulier in of neem contact op met John, onze woon- & zorgadviseur via +31(0)6-51153138

Contactformulier van Villa Oranjepark

 • Contactgegevens*

Neem direct contact op

Stel hier uw vraag

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Geen titel