Villa Pavia biedt kwalitatief hoogwaardige zorg

Visie Valuas Zorggroep

De mantelzorger is dé spil in de zelf- en samenredzaamheid van de cliënt en is daarmee de onlosmakelijke schakel naast de professional in de eigen regie in het gehele zorg- en dienstverleningsproces van de individuele cliënt. Professionele zorg ondersteunt de mantelzorger in praktische en emotionele zin onder het motto ‘Samen maken wij ons sterk voor het welzijn van de cliënt’.

Doel van mantelzorgondersteuning Valuas Zorggroep

 • Herkenning en erkenning van elke mantelzorger
 • Samenwerken, afstemmen en faciliteren
 • De werkwijze is erop gericht dat de ondersteuning van de mantelzorger en de werkwijze van de professional elkaar aanvullen en dat wensen, rollen, taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen van de zorg zijn afgestemd.
 • Ondersteunen
 • Professionals hebben aandacht voor emotionele en fysieke (over-)belasting van de mantelzorger en bieden ondersteuning om (verdere) overbelasting te voorkomen.

Hoe is het mantelzorgbeleid tot stand gekomen:

Het mantelzorgbeleid wordt samen met de cliëntenraad opgesteld en de invulling wordt getoetst en geëvalueerd middels de cliënt evaluatie en de clienttevredenheidsonderzoek. Op basis van de inhoud van de terugkoppeling wordt het beleid en/of de invulling aangepast.

De locatie coördinator inventariseert in het kennismakingsgesprek welke vraagstukken en knelpunten spelen en welke ondersteuningswensen er zijn bij de mantelzorger.

Begrip Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Je kiest er niet voor om mantelzorger te worden. Het verschil met vrijwillige inzet is dus dat mantelzorgers een relatie hebben met degene voor wie ze zorgen: Het overkomt je omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgactiviteiten heeft betrekking op activiteiten ter voorkoming van professionele zorg, of minder zorg door beroepskrachten zoals verpleegkundigen, huishoudelijke hulp en activiteitenbegeleiders

Begrip Respijtzorg

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Respijtzorg wordt door vrijwilligers maar momenteel met name door beroepskrachten geleverd. Zeker voor mantelzorgers die zorgen voor mensen die permanent toezicht nodig hebben, is respijtzorg belangrijk.

Zes manieren om de mantelzorger te ondersteunen:

1. Praktische hulp:

 • Advies en ondersteuning bij het aanvragen van de meest geschikte zorgindicatie.
 • Organiseren van informatieavonden en thema avonden voor mantelzorgers.
 • Mantelzorgers worden geïnformeerd over actuele thema’s en tevens komt men in contact met andere mantelzorgers om ervaringen uit te wisselen.
 • Ondersteunen van aanvragen hulpmiddelen.
 • Ondersteunen en coördineren van fysiotherapie afspraken, afspraken psycholoog, tandarts of specialist.
 • Ondersteunen en coördineren van afspraken kapper, pedicure, e.d.
 • Coördineren en verrichten van kleine werkzaamheden bij de cliënt thuis (appartement van de cliënt).
 • Coördineren van de inzet van vrijwilligers.
 • Tijdelijk overnemen van de mantelzorgtaken door professional of vrijwilliger (maatje) zodat mantelzorger tijdelijk ontlast wordt of op vakantie kan.

2. Informatie en advies:

 • Onderhouden van regelmatig contact over de situatie van de cliënt en hoe de cliënt het beste te ondersteunen in de specifieke situatie.
 • Advies en ondersteuning over verloop ziektebeeld en/of regelingen e.d. in het zesmaandelijks zorgleefplan gesprek.
 • Wegwijs maken t.a.v. regelingen en organisaties ter ondersteuning van mantelzorgers.
 • Stimuleren en adviseren van het bijwonen van bijeenkomsten van het steunpunt mantelzorg bijvoorbeeld.
 • Advies en coördineren van mogelijke oplossingen ter (tijdelijke) ontlasting van de mantelzorger. Het is voor mantelzorgers vaak moeilijk om de zorg over te laten aan een ander. Zowel op praktisch als emotioneel vlak. Toch is het belangrijk om af en toe vrijaf te kunnen nemen om het zorgen vol te kunnen houden en niet overbelast te raken.

3. Professionele ondersteuning:

 • Dagelijks staat er een professionele zorgverlener klaar om te ondersteunen in de vragen en behoeften van de bewoner.
 • Het vergemakkelijken van de communicatie rondom de zorg aan de bewoner in het zorgportaal van het elektronisch zorgdossier van de bewoner.
 • Valuas zorggroep gaat naar de bijeenkomsten van Steunpunt mantelzorg en koppelt relevante informatie terug aan de naasten/mantelzorgers.

4. Emotionele ondersteuning

 • Een luisterend oor, ‘hoe gaat het?’. Het zorgen voor een dierbare heeft een enorme impact op de mantelzorger. Op emotioneel vlak, maar zeker ook voor wat betreft het eigen privéleven en werk.
 • Ongevraagd hulp aanbieden.
 • Mee-eten op de locatie, samen met de cliënt.
 • Regelmatige gesprekken waarin omgaan met levensvragen of omgaan met overbelasting onderwerp van gesprek zijn. Indien gewenst zou de huisarts of specialist ouderengeneeskunde hierbij ook een rol kunnen spelen.
 • Presentjes op speciale gelegenheden zoals moederdag, dag voor de mantelzorger, e.d. om de mantelzorger in het zonnetje te zetten.

5. Vormen van respijtzorg om de mantelzorger te ontlasten:

 • Aanbod van flexibele (dag)activiteiten op maat. Zowel tijdelijk als op structurele basis.
 • Aanbod van kortdurend verblijf (logeren).
 • Een combinatie van het bovenstaande.

6. Als onderdeel van de intake (verpleegkundige) en het kennismakingsgesprek (locatie coördinator) wordt gevraagd wat de mantelzorger nodig heeft, om te kunnen blijven doen wat deze al doet of zo mogelijk kan doen.

Daarnaast heeft Valuas een naslagboekje voor mantelzorgers ontwikkeld. Het boekje bevat onder andere praktische tips en hulpmiddelen om thuis te blijven wonen.

Bekijk hier het naslagboekje voor mantelzorgers

John staat u graag te woord
Wilt u meer informatie, contact of wilt u een bezichtiging inplannen?

Vul dan dit formulier in of neem contact op met John, onze woon- & zorgadviseur via +31(0)6-51153138

Contactformulier van Villa Pavia

 • Contactgegevens*

Neem direct contact op

Stel hier uw vraag

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Geen titel