Nieuws Tijdelijk verblijven in Boarnsterhim State

29 augustus 2019

Bij Boarnsterhim State bieden wij diverse mogelijkheden voor tijdelijk verblijf (zorghotel). Ouderen kunnen hier terecht voor een korte of langere logeerperiode.

Het kan gaan om overbruggingszorg (WLZ), herstelzorg (ELV laagcomplex) en respijtzorg voor ouderen om te herstellen van een ziekenhuisopname, om bij te komen van een moeilijke thuissituatie of om mantelzorgers te ontlasten. U kunt hierbij denken aan spoedopvang en geplande opvang. Het is tevens mogelijk om in Boarnsterhim State te revalideren onder professionele begeleiding.

Interesse? neem dan contact met ons op.

Meer Valuas Nieuws