Nieuws Versoepeling bezoekregeling

22 juni 2020

Inleiding

Vanaf 25 mei is bezoek aan cliënten in onze woon-zorginstelling weer onder voorwaarden mogelijk. Het door het ministerie van VWS ingestelde bezoekverbod wordt geleidelijk versoepeld, waarbij er elke twee weken een gefaseerde versoepeling plaatsvindt. Per 15 juni zal de eerste versoepeling intreden waarbij er twee vaste bezoekers per bewoner op bezoek mogen komen. Deze twee bezoekers mogen vooralsnog niet tegelijk op bezoek komen. Tevens mag een bezoeker per 15 juni een rondje buiten wandelen met de bewoner. In deze regeling informeren we u over de voorwaarden die gelden voor bezoek. 

Uitgangspunten van deze bezoekregeling 

 • De bezoekregeling is gebaseerd op de Handreiking Bezoekregeling Verpleeghuizen, waarin de voorwaarden voor bezoek aan cliënten in woonzorginstellingen staan; 
 • Het welzijn van onze bewoners staat voorop. De bezoekregeling is erop gericht om een goede balans te vinden tussen het welbevinden van de bewoner enerzijds, alsmede het minimaliseren van risico’s voor alle betrokkenen, waaronder (andere) bewoners, naasten en medewerkers; 
 • De bezoekregeling is besproken met de cliëntenraad. 

Algemene voorwaarden voor bezoek vanaf 15 juni

 • Maximaal 2 bezoekers (de eerste contactpersoon heeft voorrang) per cliënt. De bezoekers mogen niet gelijktijdig op bezoek komen. De cliënt heeft zelfstandig de keuze gemaakt of hij/zij bezoek wil ontvangen. De bezoeker en zijn of haar huisgenoten zijn vrij van klachten die duiden op COVID-19.
 • Aanmelding via de bezoek kalender is vereist.
 • Het bezoek duurt maximaal 45 minuten.
 • Tijdens het bezoek wordt er geen mondkapje gedragen. Zolang de 1,5 meter gehandhaafd kan worden is dit niet nodig. Mocht de 1,5 meter niet gehandhaafd kunnen worden is het mogelijk dat er in samenspraak met het bezoek besloten wordt om toch een mondkapje te verstrekken.
 • De bezoeker houdt minimaal 1,5 meter afstand tot andere personen en houdt zich aan de hygiëne-eisen. 
 • De bezoeker wordt begeleid door een medewerker. De instructies van de medewerker worden opgevolgd.
 • Bij een vastgestelde besmetting wordt de bezoekregeling opgeschort.

Procedure bij ontvangst

 • Bezoek wordt op de aangegeven tijd door een medewerker ontvangen in de hal. 
 • De medewerker licht de bezoekprocedure kort toe. 
 • De bezoeker bevestigt aan de medewerker dat hij/zij op het moment van het bezoek en minimaal 24 uur voorafgaand aan het bezoek vrij is van klachten die duiden op COVID-19 (geen hoesten/niezen/neusverkoudheid/loopneus/keelpijn/koorts). Voor bezoekers die positief op COVID-19 zijn getest geldt dat zij voorafgaand aan het bezoek minimaal 14 dagen klachtenvrij zijn. 
 • Indien de medewerker eraan twijfelt of de bezoeker vrij is van COVID-19 symptomen of als de bezoeker zich niet houdt aan de (hygiëne)instructies dan kan de bezoeker de toegang worden ontzegd. 
 • De medewerker kan de bezoeker vragen om zich te legitimeren. 
 • De bezoeker legt de mobiele telefoon en sleutels in een bakje dat door de medewerker veilig zal worden opgeborgen. 
 • Het meebrengen van presentjes is toegestaan, het meebrengen van huisdieren of consumpties niet (consumpties in de vorm van een ingepakt presentje is wel toegestaan). 
 • De bezoeker desinfecteert de handen. 
 • Tussen de ontvangst van bezoekers zit minimaal 20 minuten. 
 • De bezoeker wordt door de medewerker begeleid naar de kamer van de cliënt Of eventueel een andere ruimte waar het bezoek kan plaatsvinden buiten aanwezigheid van andere bewoners, bezoekers of medewerkers anders dan de begeleidende medewerker.
 • Het is de bezoeker niet toegestaan om de rest van het pand te betreden.

Procedure bij bezoek aan de cliënt 

 • Het bezoek duurt maximaal 45 minuten.
 • Tijdens het bezoek wordt te allen tijde 1,5 meter afstand van de cliënt gehouden. Dus geen fysiek contact. 
 • De bezoeker krijgt drinken aangeboden door de medewerker, na afloop van het bezoek neemt de bezoeker de drinkbeker mee naar de uitgang. 
 • Bij minder goed-instrueerbare of hulpbehoevende cliënten kan tijdens het bezoek een medewerker aanwezig zijn. 
 • De bezoeker maakt geen gebruik van het toilet, de keuken of badkamer van de cliënt. 

Procedure bij vertrek

 • De bezoeker desinfecteert de handen. 
 • De bezoeker haalt de mobiele telefoon en sleutels uit het bakje. 
 • Daarna verlaat de bezoeker direct de zorginstelling. 
 • De ruimte waarin het bezoek heeft plaatsgevonden wordt gereinigd en gedesinfecteerd. 

Voorwaarden wandeling bezoekers met bewoner 

 • De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger voldoet aan de algemeen geldende randvoorwaarden voor bezoek. 
 • De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of bewoner houden gedurende deze wandeling, zoveel mogelijk, anderhalve meter afstand tot elkaar en tot andere burgers. 
 • De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of bewoner bezoeken geen drukke plekken. 

Maatregelen polikliniekbezoek bewoner 

 • Maak een afweging of polikliniekbezoek nodig is op basis van de situatie van de bewoner en risico-inschatting op onbeschermd contact. 
 • Het ziekenhuis neemt 1-3 dagen voor het polikliniekbezoek contact op in verband met de screening/opsporing van personen met COVID-19 klachten.
 • De begeleidende mantelzorger/vrijwilliger heeft geen verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
 • Begeleidende mantelzorger/vrijwilliger is bij voorkeur een vaste bezoeker.
 • Handhygiëne bewoner en mantelzorger/vrijwilliger: bij verlaten locatie, bij binnenkomst ziekenhuis, na bezoek arts, bij binnenkomst locatie. 

Maatregelen bezoek contactberoepen

 • Kapper/fysiotherapeut/pedicure dragen PBM tijdens de behandeling. 
 • Er wordt zoveel mogelijk gezorgd voor 1,5 meter afstand indien mogelijk.
 • Kappers mogen geen gebruik maken van een haarföhn i.v.m. verspreiding aerosolen. 

Klachten over deze regeling 

Wij realiseren ons dat deze bezoekregeling veel impact kan hebben op de cliënt en familieleden van de cliënt. Hopelijk zal er in juli sprake zijn van opheffing van de bezoekregeling, al zullen de voorzorg- en hygiënemaatregelen voorlopig nog van kracht blijven. 

Als u klachten heeft over deze regeling dan kunt u die toesturen aan info@valuaszorggroep.nl. Suggesties zijn natuurlijk ook welkom. 

Meer Valuas Nieuws

Neem direct contact op

Stel hier uw vraag

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Geen titel