Waarom Valuas Zorggroep

Valuas biedt aan ouderen die zorg behoeven een (tijdelijk) thuis met hoogwaardige zorg en service.

Bijzonder is dat wij ons hierbij op de brede groep ouderen richten. Valuas selecteert niet op de oorzaak/reden van de zorgvraag. De bewoner kiest zélf voor een Valuas huis. Uiteraard omdat hij ondersteund wordt door professionals met hart voor hun werk en vooral omdat hij zich hier thuis voelt. In een Valuas huis gaan oprechte aandacht en professionaliteit hand in hand.

Kwaliteits zorg

Wonen

Ouderen die, om welke reden dan ook, zorg en begeleiding nodig hebben en een plek zoeken waarbij zij het leven kunnen blijven leiden dat zij gewend zijn, kiezen voor wonen bij Valuas. Een Valuas huis is een thuis. Het is sfeervol, veilig en tevens gezellig.

Deskundige en hartelijke medewerkers geven kwalitatief hoogwaardige zorg en aandacht aan zowel mensen met geheugenproblematiek als mensen met een somatische of gecombineerde zorgvraag.

Er wordt een volledig zorgpakket geboden van basiszorg, geindiceerde zorg en particuliere zorg.

Basiszorg: Onder basiszorg verstaan wij de onplanbare zorg en 24-uur zorg in de nabijheid. Het zorgteam is 7 dagen per week, 24 uur per dag in huis aanwezig om de onplanbare zorgmomenten en begeleiding te bieden. Deze basiszorg is inbegrepen in de woon- service kosten.

Geindiceerde zorg: Voordat een bewoner bij Valuas komt wonen zal de verpleegkundige samen met de bewoner en de familie dieper ingaan op de zorgindicatie die van toepassing is. Valuas biedt zorg binnen de domeinen WLZ (VPT en MPT), ZvW en WMO.

Particuliere zorg: Aanvullende zorg welke u zelf financiert. Mocht een bewoner (tijdelijk) behoefte hebben aan meer zorg of begeleiding dan kan er extra zorg ingekocht worden.

De medische zorg vindt plaats onder de regie van de huisarts en onder regie van de specialist ouderengeneeskunde.

Valuas kan ook behandeling bieden binnen de V&V, want er is op elke locatie een samenwerking met een (lokale) SO-arts en tandarts. De organisatie heeft de WTZi erkenning voor behandeling.

Personeelssamenstelling

Zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel kan geen kwalitatief verantwoorde zorg worden geleverd. De personeelssamenstelling van Valuas is geen statisch gegeven en de behoefte kan van dag tot dag verschillen. Valuas heeft daarbij de volgende uitgangspunten per locatie;

 • Elke locatie heeft een locatie coördinator en een administratief medewerker als rechterhand van de locatie coördinator;
 • Elke locatie heeft een verpleegkundig team (bestaande uit minimaal 1 niveau 5 en 2 niveau 4 verpleegkundigen) dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg en achterwacht;
 • De inzet van zorgmedewerkers in dag en avond is op dag-basis aangepast op de directe zorgvraag van de bewoners en gasten (zorgindicatie plus particuliere zorg);
 • De nachtdienst (zorgmedewerker) is een actieve waakdienst;
 • De huiskamer is van 7.30u tot 22.00u bemenst door een gastvrouw of een gastheer;
 • Er vindt zeven dagen per week individuele begeleiding en activiteitenbegeleiding plaats;
 • Zorgmedewerkers niveau 2 volgen de opleiding tot niveau 3;
 • Stagiaires zijn boventallig;
 • Bij goed functioneren krijgt de medewerker met een contract voor bepaalde tijd bij tijden van verlenging een contract voor onbepaalde tijd;
 • Elke locatie heeft binnen haar team aandachtvelders aangewezen voor trombose zorg, palliatieve zorg, dementiezorg, mondverzorging, oncologie zorg, valpreventie, wondzorg. Deze medewerkers hebben een aanvullende opleiding genoten;
 • De normen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn geïmplementeerd in het personeelsbeleid.

Hoogwaardige dienstverlening

Wij pakken een vooruitstrevende rol als het gaat om het leveren van een breed pallet aan hoogwaardige dienstverlening voor ouderen. Wij bieden altijd maatwerk waarbij wij flexibel inspelen op de wensen en behoeften van mensen, waarbij kwaliteit van leven de basis is. Valuas doet net een beetje meer; wij geven meer zorg dan de zorgindicatie en er lopen meer medewerkers in huis, die bovendien hoger opgeleid zijn. Gastvrouwen en gastheren zijn dagelijks aanwezig van de vroege ochtend tot in de late avond en ook het begeleiding team is dagelijks werkzaam. Dat betekent dus zeven dagen per week activiteitenbegeleiding. Bovendien bieden wij onze zorg- en dienstverlening niet alleen aan voor de bewoners zelf, maar ook voor andere ouderen in de directe omgeving.

Zorghotel

Elk Valuas huis biedt diverse mogelijkheden voor tijdelijk verblijf (Zorghotel). Ouderen kunnen terecht voor een korte of langere logeerperiode. Het kan gaan om overbruggingszorg (WLZ), herstelzorg (ELV laag- en hoogcomplex) en respijtzorg voor ouderen om te herstellen van een ziekenhuisopname, om bij te komen van een moeilijke thuissituatie of om mantelzorgers te ontlasten. U kunt hierbij denken aan spoedopvang en geplande opvang.

Het is tevens mogelijk om in een Valuas huis te revalideren onder professionele begeleiding. Bovendien biedt Valuas palliatieve zorg voor ouderen die 24-uurs professionele zorg en begeleiding nodig hebben in de laatste levensfase. De zorg en begeleiding vindt plaats onder betrokken regie van de palliatief verpleegkundige in samenwerking met de Specialist Ouderengeneeskunde.

Dagverzorging

Dagverzorging is bedoeld voor ouderen met een (intensieve) zorgvraag die thuis wonen. Ook hierin richt Valuas zich op ouderen met geheugenproblematiek en op ouderen met een somatische of gecombineerde zorgvraag. Dagverzorging is een vorm van dagbesteding en ook een vorm van verblijf overdag met zorg. Eens of meerdere malen per week verblijft de persoon een dag(deel) bij Valuas en ontvangt zorg en (activiteiten)begeleiding. De invulling is altijd maatwerk en is volledig afgestemd op de persoonlijke interesses en mogelijkheden. Dagverzorging betreft altijd zowel begeleiding groep als individuele begeleiding.

Thuiszorg

In de directe omgeving van een Valuas huis geeft Valuas met een vast team van professionals zorg en begeleiding in de thuissituatie. De thuiszorg vormt een aanvulling op de dagverzorging of het tijdelijk verblijf binnen de Valuas locatie. Thuiszorg is minimaal 3 uur aaneen gesloten, waarbij 24-uurs zorg ook tot de mogelijkheden behoort. De zorg en begeleiding is maatwerk en is volledig afgestemd op de zorgvraag. Het betreft dan ook zowel geïndiceerde zorg als aanvullende particuliere zorg. Vanzelfsprekend is de thuiszorg van Valuas van dezelfde hoogwaardige kwaliteit als u in ons Valuas huis treft.

Andrea staat u graag te woord
Meer te weten komen over Valuas Zorggroep of een van onze locaties?
We staan u graag te woord.

Vul onderstaand formulier in of neem zelf direct contact met ons op via +31(0)085-1305767

 • Contactgegevens*

Iedere bewoner heeft zijn eigen verhaal. Prachtig om daar naar te luisteren.

Medewerkster, Villa Pavia

Valuas Nieuws